Seminář pro VIII a 4.G

Seminář je určen pro studenty maturitních ročníků. Obsahem je prohloubení učiva biologie a zdokonalení praktických dovedností. Studenti vypracovávají seminární práce, kterými rozšiřují své vědomosti a nové biologické poznatky.
Časová dotace 2 hodiny týdně.